הצילום של גזיאל אינו פשוט לקריאה ואינו פותר את עצמו